Jste nebo taky nejste spokojeni s obaly?
Co byste rádi změnili?

DOTAZNÍK #1
Zajímá nás Váš názor

Obaly potravin, nápojů, kosmetiky, drogerie a dalších výrobků jsou součástí našeho každodenního života.
Výběr správné konstrukce obalu je důležitý pro ochranu výrobku před vnějšími vlivy a uchování kvality. Správná ergonomie obalu nám navíc usnadňuje manipulaci. K těmto náročným parametrům se přidávají nyní další nové normy pro podporu recyklovatelnosti obalů.

Víme, že ne všechny obaly jsou ideální. Proto jsme Vám připravili několik otázek, kde můžete vyjádřit svoje názory na obaly. Přivítáme jakékoliv nové podněty, které pomohou design obalů zlepšit.

Výsledky dotazníku #1

Menší či větší balení výrobku?

Ač je z výsledků dotazníků zřejmé, že většina tázaných osob preferuje balení větší, a to především z hlediska ekologického, kdy balení produktů po větším množství zapříčiní vznik menšího množství obalových odpadů, nelze opomenout, že ne každý žije ve velké rodině a je schopen větší balení zkonzumovat. Zhruba 19 % dotázaných, kteří preferují menší balení, dodalo, že se při jejich zakoupení nemusí obávat vyhazování zbytků.

Opakujícím se tématem byla také ekonomická výhodnost v oblasti třídění. Bezmála 12 % respondentů doplnilo, že zakoupením většího balení získají v přepočtu více zboží za nižší cenu. 

Spokojenost s PET obaly?

Z odpovědí vyplývá, že společnost se snaží omezovat spotřebu PET obalů. Přes 70 % dotázaných by preferovala v této oblasti změnu, ať už by se mělo jednat o využívání jiných materiálů jako sklo či papír, nebo snaha o vývoj plastů, které by byly udržitelnější a současně recyklovatelné.

Respondenti, kteří jsou s PET obaly spokojeni, argumentovali především praktickými vlastnostmi PET obalů, a to zejména jejich nízkou váhou či odolností.

Třídění PET

Přes 80 % dotazovaných je se systémem třídění PET lahví ve žlutých popelnicích spokojeno, jedná se o jednoduchý a efektivní systém. 

Opakovaně však respondenti uvádí, že jsou dle jejich zkušeností kontejnery většinou přeplněné, nevyvážejí se dostatečně často, a tudíž musí čas od času jít s odpadem i vícekrát, pokud je popelnice zaplněna.

Povinné zálohování PET lahví s převozem nezmačkaných lahví do supermarketů

Téměř čtyři pětiny respondentů by zavedení povinného zálohování PET lahví uvítaly. 

I zde se pochopitelně promítá ekonomická stránka věci. Dotazovaní předpokládají, že finanční zvýhodnění či vykupování vratných plastů by mohlo vypomoct k jejich snazší a rychlejší adopci.

Určité množství respondentů naopak uvedlo, že by pro ně bylo povinné zálohování nepraktické – PET lahve jsou totiž v domácnostech nelehko skladovatelné a jejich přenášení do zálohovacího místa vnímají jako obtížnou a jako starost navíc. Zazněl zde také názor, že by bylo vhodné umožnit převoz i zmačkaných lahví.

Máte v oblibě znovu uzavíratelné obaly?

Jak je patrné z výše znázorněných výsledků, drtivá většina dotazovaných znovu uzavíratelné obaly v oblibě má a aktivně je využívá. Vyzdvihují především jejich praktičnost na přenášení, evidentní výhody z hlediska skladování či samozřejmě možnost jejich opakovaného využití. 

Jsou pro Vás informace uvedené na etiketě výrobku dostačující?

Přestože majorita respondentů považuje informace uvedené na etiketě výrobků dostačující, nelze si nepovšimnout nepochybného prostoru pro zlepšení. Nejčetněji uváděné doporučení jsou uvedeny níže. 

Etikety se respondentům zdají nepřehledné a zdánlivě přehlcené informacemi, které však nejsou vždy pro spotřebitele relevantní. Kupříkladu vyšlo najevo, že není pro spotřebitele vždy zřejmé, do jaké kategorie se z hlediska třídění řadí, často chybí země původu výrobku nebo je text pro spotřebitele nečitelný.

Dotazovaní by v této oblasti navrhovali kupříkladu standardizovanou etiketu pro zlepšení přehlednosti či zavedení unifikovaných ikon pro jednotlivé běžně uváděné informace.

Jakou inovaci nebo úpravu obalu si přejete?

Nejvýraznějším hlasem z hlediska inovací a změn byla snaha omezit zbytečné využívání obalů. Záměrem dotazovaných bylo především omezení balení produktů, které není dle jejich názoru třeba do plastů balit (například ovoce či zelenina) a taktéž omezení tzv. obalu v obalu. Míněny jsou situace, kdy v plastovém obalu, který obsahuje větší počet jednoho druhu produktů, jsou tyto dále separátně zabaleny do samostatných plastových obalů – z pohledu respondentů se jedná o nadbytečný způsob balení produktů.

V souvislosti s předešlými dotazy zde také znovu dotazovaní vyzývají k zaměření se na opětovně využitelné obaly a vratné obaly. Za tímto účelem je zde nejednou zmíněna nutnost edukace obyvatelstva po vzoru západních evropských zemí.