MÝTY & FAKTA & REALITA

Obaly provází lidstvo od nepaměti s cílem uchovat potraviny a prodloužit jim trvanlivost pro spotřebu v měsících po úrodě a sklizni. Moderní obaly mají mnoho dalších funkcí umožňující efektivní transport, předání informace o obsaženém výrobku, předcházení foodwaste až po umožnění aplikace výrobku, jeho dávkování atd.
Konstrukce a design obalu je vytvořen tak, aby plnil mnoho funkcí, které jsou na něj kladeny a zároveň se klade stále větší důraz na to, jak je obal recyklovatelný na konci jeho funkční fáze, aby byl vyroben se zohledněním ecodesignu.

Základní druhy obalů:

Přepravní:

vnější obaly pro přepravu zboží a kromě hlavní funkce ochranné musí plnit i funkci manipulační. Současně jsou také prostředkem vizuální komunikace mezi výrobcem, dopravcem a obchodem. Patří sem pytle, bedny, sudy, palety a stretchové folie.

Obchodní obaly:

Obchodní obaly: přechodem mezi přepravními a spotřebitelskými obaly, přizpůsobené potřebám manipulace, skladování a prodeje několika spotřebitelských balení najednou. Například folie, přepravky, krabice.

Spotřebitelské obaly:

určené pro přímý prodej zboží spotřebiteli, mají základní ochrannou, přepravní, designovou, informační a užitnou funkci. Jsou to například sáčky, krabičky, kelímky, misky, tuby, láhve, plechovky, zavařovací sklenice, lahvičky s dávkovačem a další.

Obaly vratné :

určené pro opakované použití a plnění – např. skleněné láhve na pivo, přepravky, palety

Obaly nevratné:

určené pro jednorázové použití, po spotřebování určené k vytřídění – např. konzervy, tuby, sáčky, lahve,

Tuhé obaly :

např. dřevěné bedny

Polotuhé obaly:

např. obaly z vlnité lepenky, tuby

Měkké obaly:

např. pytle

Křehké obaly:

např. skleněné obaly

Papír:

Nejvíce používaný obalový materiál, je prodyšný, hygienický, recyklovatelný a cenově dostupný. Bez dalších vrstev jiného obalového materiálu je v přírodě lehce biologicky rozložitelný.

Sklo:

Materiál použivaný především na tekutiny a sypké hmoty. Výhodami jsou zejména chemická odolnost, průhlednost a recyklace. Nevýhodou je vyšší hmotnost, křehkost a náročnější manipulace.

Kovy:

Mezi konstrukční materiály kovových obalů patří především často používaný hliník, cín, zinek a ocel. Kovové fólie se vyrábí především z hliníku popřípadě z cínu.
Mechanická pevnost, neprodyšnost a dobrá teplená vodivost patří mezi pozitivní vlastnosti kovových obalových materiálů. Negativem je koroze a energetická náročnost primární výroby.

Kombinované (kompozitní) obaly:

Vznikají spojením několika vstev různých druhů materiálů a dohromady mají lepší vlastnosti než jejich jednotlivé složky. Například hliníková fólie s papírem, celofán s polyetylénem, apod.

Plasty:

Využití plastů je všestranné. Jsou lehké a mají velmi dobré bariérové vlastnosti – chemickou odolnost, odolnost vůči mikroorganismům, pevnost, pružnost, průsvitnost, nepropustnost plynů a par. Většina plastů je velmi dobře recyklovatelná. Nevýhodou některých plastů je jejich složitejší využití v případě, že jsou jednotlivé druhy plastů vzájemně zkombinované.
Nejpoužívanějšími plasty jsou polyethylenteraftalát (PET, ) polyvinylchlorid (PVC), polyetylén (PE), polypropylen (PP), polyamid (PA), polystyren (PS) a polyester (PES).

Dřevo:

Používá se zejména k výrobě přepravních obalů. Nemá příliš vysokou hmotnost zato vysokou konstrukční pevnost, je realtivně dostupné a jedná se o obnovitelný zdroj.

Funkce obalu

má různé podoby, různou odolnost i mnoho funkcí. Těmi základními úlohami jsou:

OCHRANA ZBOŽÍ

Chrání produkt před vnějšími vlivy, prodlužuje jeho trvanlivost, uchovává jeho chuť, barvu a v mnoha případech dává výrobku finální tvar.

PŘEPRAVNÍ

Bezpečná přeprava produktu na pulty obchodů, ke spotřebitelům.

DESIGNOVÁ

Vhodný design obalu umožňuje automatizované naplnění a uzavření, správná ergonomie usnadňuje i otevření a užití spotřebitelem a šetří jeho čas.

INFORMAČNÍ

Informuje o složení výrobku, jeho původu, datumu trvanlivosti a dalších vlastnostech obsahu balení i samotného obalového materiálu (např. jak obal recyklovat).

RECYKLAČNÍ

Použitý obal by měl mít konstrukci a složení takové, aby ho na konci životní cesty bylo možné zrecyklovat.

FOOD WASTE

Vhodný obal pomáhá předcházet „Food waste“ 

Předcházení vzniku foodwaste kvalitním a funkčním balením je zásadní v udržitelném způsobu života. „I dnes se zhruba polovina vyrobených potravin v rozvojových zemích zkazí z důvodu špatného balení nebo podlehne zkáze při dopravě ke spotřebiteli..“ (Zdroj: INCPEN)

Statistiky Evropské unie uvádějí, že se v ČR ročně znehodnotí 829 851 tun potravin, což by pokrylo roční spotřebu více než milionu Čechů.

Objem potravin vyplýtvaných v přepočtu na jednoho člověka činí ročně 81 kilogramů (vč. maloobchodu, výroby a veřejného stravování).

Vybrané informace o skladování potravin, obalech pro různé potraviny, nakládání s nimi …. z portálu www.jakvkuchyni.cz

Zajímavosti