Více informací o platformě obaly 21. století Více informací o platformě obaly 21. století Více informací o platformě obaly 21. století Více informací o platformě obaly 21. století Více informací o platformě obaly 21. století Více informací o platformě obaly 21. století Více informací o platformě obaly 21. století Více informací o platformě obaly 21. století Více informací o platformě obaly 21. století Více informací o platformě obaly 21. století Více informací o platformě obaly 21. století Více informací o platformě obaly 21. století Více informací o platformě obaly 21. století

O platformě

Cílem této platformy je poskytnout prostor pro vyjádření a diskuzi týkající se obalů ze všech stran a úhlů pohledu. V poslední době se množí aktivity, které neinformovaného spotřebitele často manipulují a podsouvají myšlenky pouze kritizující obaly, bez zohlednění jejich pozitivních funkcí, zveličující negativní dopad obalů na životní prostředí. Smyslem této platformy je dát prostor kritikům i zastáncům funkčních obalů.

MÝTY & FAKTA & REALITA

Obaly provází lidstvo od nepaměti s cílem uchovat potraviny a prodloužit jim trvanlivost pro spotřebu v měsících po úrodě a sklizni. Moderní obaly mají mnoho dalších funkcí umožňující efektivní transport, předání informace o obsaženém výrobku, předcházení foodwaste až po umožnění aplikace výrobku, jeho dávkování atd.

Více informací

PRŮZKUMY & ANALÝZY

Z výsledků výzkumného šetření, jež se cíleně věnovalo otázkám postojů obyvatel k obalům, se ukazuje relativně vysoká tolerance k obalům z recyklovaných materiálů. Z konkrétních výsledků výzkumu je patrné, že přibližně dvoutřetinová většina nesouhlasí s názorem, že by obaly vyráběné z recyklovaných materiálů byly méně kvalitní …

Více informací

ODPAD & RECYKLACE

Velmi podstatnou roli v předcházení vzniku směsných komunálních odpadů hraje spotřebitel. U něj se rozhoduje o tom, zda bude obal nasměrován k pouhému odstranění nebo v souladu s cirkulárními principy vytříděn a směrován k jeho recyklaci a využití.
V Evropské unii se každoročně vyprodukuje 173 kilogramů obalů na osobu. My nutně potřebujeme umět recyklovat obaly v masovém měřítku a vracet materiál zpátky do oběhu, abychom toto závratné množství obalového odpadu nehromadili na skládkách.

Více informací

Zajímavosti