JSTE NEBO TAKY NEJSTE SPOKOJENI S OBALY?

DOTAZNÍK #2
Zajímá nás Váš názor

V prvním dotazníku jsme se zajímali zejména o Vaše názory na možnou inovaci či úpravu obalů. 

Vzhledem k četným odpovědím s pozitivním ohlasem na možnost přispět svým názorem ke zlepšení obalů, jsme pro Vás připravili pokračování.

Výsledky dotazníku #2

Která úloha obalu je pro Vás nejdůležitější?

Cílem dotazníku bylo zjistit, které funkce obalu jsou pro spotřebitele nejdůležitější. Za klíčovou funkci je pro bezmála 40 % respondentů považována funkce ochranná, díky níž nejsou zabalené potraviny vystavovány vnějším vlivům a kontaminaci. Další neméně důležitá vlastnost je kompletní recyklovatelnost obalu, což je potvrzováno více než čtvrtinou dotazovaných. 

Pro stejný počet respondentů (14 %) je důležitá úloha přepravní, kdy vhodný obal ulehčuje manipulaci s výrobkem během jeho přepravy k zákazníkovi a úloha informační. Obal poskytuje základní informace jak o výrobku v něm uloženém, tak o konstrukci a recyklaci obalu. 

Pro pouhých 8 % dotazovaných je hlavní vlastností obalu jeho design, tzn.  jednoduchá manipulace s obalem, jeho opětovné použití či uzavíratelnost.

Co tvoří největší část Vašeho potravinového odpadu?

Podle respondentů je téměř v polovině případů potravinový odpad tvořen nekonzumovatelným odpadem při přípravě jídla, jako jsou kosti či slupky či jiné obdobné části potravin. V porovnání s ostatními možnými odpověďmi se jedná o vcelku překvapivý a pozitivní výsledek. Zřejmě u respondentů nedochází k výraznému plýtvání s potravinami a převážná část potravinového odpadu je tvořena, v mnoha případech nevyhnutelným, vedlejším produktem přípravy jídla.

Zhruba 17 % dotazovaných odpovědělo, že největší částí jejich potravinového odpadu je staré pečivo a u 10 % se jejich potravinový odpad skládá z především starého ovoce a zeleniny. Přes 13 % respondentů se zbavuje zbytků nezkonzumovaného připraveného jídla. 

U 8 % dotazovaných jsou hlavním typem odpadu potraviny, u nichž skončila doba spotřeby a 3 % se přiznala ke skutečnosti, že často nahrazují potraviny novými, a to i přes to, že nedošlo k vypršení jejich expirační doby.

Pokud by některé obaly byly povinně zálohované a některé ne, jak budete třídit?

U nejpočetnější skupiny dotazovaných lze usuzovat, že očekávají možné zavedení povinně zálohovaných obalů a jsou připraveni je přednostně kupovat a třídit. 

Téměř 42 % respondentů v případě, že by některé obaly byly povinně zálohované a některé ne, nebude na tuto skutečnost nijak reagovat. Budou kupovat a třídit povinně zálohované i nezálohované obaly stejně. 

Menší část respondentů, tj. zhruba 15 %, uvedla, že bude upřednostňovat a třídit pouze ty typy obalů, které nebudou povinně zálohované. Problémem je v tomto případě nutnost doma vratné obaly skladovat a následně je vozit na místa pro vrácení zálohy. Toto bylo také potvrzeno velkou částí dotazovaných, kteří vyjádřili nesouhlas se zákazem prodeje nezálohovaných obalů z důvodu nedostatečného prostoru pro skladování vratných obalů či nutnost dopravení obalu na vratné místo. Byla zde také vyslovena obava z nedostatečného počtu vratných míst.

Pokud by bylo zavedeno povinné zálohování pro PET lahve a hliníkové plechovky, pak to znamená, že je to zákaz prodeje těchto nezálohovaných obalů. Vadil by Vám tento zákaz? Proč?

Záměrem poslední otázky bylo porovnat, jaké procento dotázaných je připraveno přejít na povinně zálohované obaly, resp. zda by byli ochotni se vzdát nezálohovaných PET lahví či hliníkových plechovek. V tomto případě je pro drtivou většinu zákaz prodeje nezálohovaných PET lahví a hliníkových plechovek skutečnost, která by pro ně nebyla komplikací. Zajímavostí může být, že zhruba 22 % všech respondentů již podporuje zálohování, a pokud je to možné, kupuje pouze výrobky balené ve vratných obalech. 

Nelze však samozřejmě opomenout druhou, ač menšinovou, stranu. Téměř třetina uvedla, že by jim zákaz prodeje nezálohovaných obalů vadil, a to jak z důvodů uvedených výše (otázka skladování a nutnost řešení převozu zálohovaných obalů na vratná místa), tak i kvůli tomu, aby nebyli ochuzeni o možnost volby.