CHEMICKÁ RECYKLACE – ŘEŠENÍ PRO PLASTOVÉ OBALY #4

Zajímá nás Váš názor.

V několika našich předešlých příspěvcích jsme popisovali výhody chemické recyklace oproti mechanické recyklaci. S touto vyspělou recyklací lze také uvažovat o vyřešení problému s požadavkem na povinné zálohování PET lahví pro zajištění potravinářského rPETu.

Chemická recyklace, která plastový obal depolymerací nebo pyrolýzou rozloží na původní produktové složky je řešením, které zajišťuje maximální hygienické předpisy recyklátu pro nové potravinářské obaly. V chemické recyklaci vidí budoucnost také Evropská komise a jejich poradenská společnosti EUNOMIA.  

Výsledné produkty chemické recyklace mohou také částečně nahradit velmi drahé fosilní zdroje, a to využitím v petrochemickém průmyslu, teplárenství a pro výrobu elektřiny.

  Může podle Vás chemické recyklace nahradit povinné zálohování PET lahví?
  AnoNe
  Institut INESAN představil své výsledky průzkumu chování zákazníků ve vztahu obal a jeho vliv na tvorbu potravinového odpadu.
  Závěry průzkumu potvrzují tezi, že správné balení může redukovat food waste.
  Při prodejních akcích jsou někdy nabízeny výrobky velkých balení s výraznou slevou, které jsou ve srovnání s menším balením výrazně levnější na jednotku obsahu.
  Koupíte si toto velké levnější balení potravin, i když víte, že celou potravinu nezkonzumujete a část ji vyhodíte?
  AnoNe
  Použité kávové kapsle můžete nyní odevzdat k recyklaci ve vybraných supermarketech Tesco v Praze a středních Čechách. V Praze můžete také hliníkové kávové kapsle třídit do šedých kontejnerů na kovy. Pro další regiony se připravuje obdobné řešení.
  Jak nyní třídíte použité kávové kapsle z plastu nebo hliníku?
  Jaký způsob sběru a třídění kávových kapslí je podle Vás nejefektivnější?


  Děkujeme za Vaše odpovědi. Výsledky dotazníku sledujte na naši webové stránce: www.obaly21.cz.