HODNOCENÍ OBALŮ Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

V roce 2020 bylo realizováno výzkumné šetření na vzorku obyvatel Česka, které přineslo zajímavé poznatky o tom, jak lidé vnímají obaly z recyklovaných materiálů. Obecně lze shrnout, že takovéto obaly jsou českou veřejností přijímány velmi dobře. Ukazuje se totiž, že téměř čtyři pětiny dotazovaných (78 %) je přesvědčeno o tom, že obaly z recyklovaných materiálů šetří životní prostředí. Stejná část respondentů má přitom za to, že takovéto obaly snižují množství primárních surovin potřebných pro jejich výrobu, a tím umožňují dosahovat významných úspor. V kontextu materiálového složení obalů stojí za pozornost také převažující názor, že obaly z recyklovaných materiálů jsou snadno rozložitelné. Uvedený postoj aktuálně sdílí sedm respondentů z deseti.