OBVYKLÉ ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ S PLASTOVÝMI OBALY

Otázky zaměřené na deklarovaný způsob nakládání s odpady z plastů ukazují na specifické postavení PET láhví mezi ostatními druhy odpadů z plastu. Na základě odpovědí účastníků výzkumu lze dovodit, že PET láhve třídí přibližně tři čtvrtiny dotazovaných (74 %); současně platí, že žádný jiný obal z plastu netřídí více než dvě třetiny respondentů. V největší míře dotazovaní netřídí kelímky a vaničky, které téměř dvě pětiny respondentů (38 %) vyhazují do směsného odpadu. Obvyklým vysvětlením tohoto přístupu je obava, že by znečistěné obaly mohly způsobit problémy při dalším zpracování. V případě plastových obalů je patrná nízká míra jejich dalšího využívání v domácnostech; v tomto ohledu lze identifikovat přibližně pětiprocentní podíl respondentů, kteří nacházejí ve své domácnosti další využití pro obaly z plastu.