Postoje k používání některých druhů obalů

V průběhu roku 2020 byl proveden výzkum obyvatel Česka, který přinesl řadu poznatků týkajících se aktuálních postojů obyvatel k některým obalům. Z výsledků výzkumu se ukazuje, že podle nadpoloviční většiny dotazovaných je používání mikroténových sáčků a plastových tašek k balení nakupovaného zboží naprosto v pořádku a neshledávají na jejich používání nic nepatřičného. Opačný názor, tedy že používání těchto obalů je nepřijatelné, zastávají 4, resp. 5 procent dotazovaných. Dvoupětinová část dotazovaných má za to, že používání mikroténových sáčků, resp. plastových tašek je občas či výjimečně přijatelné v závislosti na daných okolnostech. V neposlední řadě je z výsledků patrná vysoká podobnost hodnocení obou druhů obalů; platí tedy, že obyvatelé hodnotí použitelnost mikroténových sáčků a plastových tašek podobně.