Preference balených a nebalených potravin

Výzkum obyvatel Česka zaměřený na aktuální postoje obyvatel k některým obalům a na odhalení způsobů nakládání s obaly přinesl řadu zajímavých informací týkajících se zákaznických preferencí. Z dat z roku 2020 je patrné, že téměř polovina dotazovaných upřednostňuje alespoň občas balené potraviny před srovnatelnými výrobky, které se prodávají u pultu. Dvě pětiny dotazovaných uvádějí, že kupují balené potraviny jen výjimečně; v praxi přitom jde zejména o (vakuově) balené sýry, salámy a uzeniny či saláty. Přibližně jeden dotázaný z deseti (9 %) balené potraviny nekupuje vůbec. Jiný úhel pohledu na postoje zákazníků k obalům přináší vyhodnocení podílu respondentů, kteří alespoň občas nakupují v bezobalových obchodech. Vlastní zkušenost s občasným nákupem má přibližně jedna pětina dotazovaných, přičemž 5 % respondentů zde podle svých slov nakupuje často a dalších 14 % občas. Necelé dvě pětiny uvedly, že v bezobalových obchodech nakupují výjimečně a přibližně stejná část respondentů 43 % v bezobalových obchodech vůbec nenakupuje.