POVINNOST NEBO DOBROVOLNOST?

DOTAZNÍK #13
Váš názor nás zajímá!
Výsledky dotazníku #13

V předešlém dotazníku #12 jsme se věnovali povinnému zálohování.

Vaše odpovědi potvrdily, že zálohování je pro vás velmi důležité téma, a proto jsme připravili další dotazy, protože Váš názor nás opravdu zajímá.

Zálohování se dotkne každého z nás, kdo nakupuje balené nápoje v PET lahvích a hliníkových plechovkách a změní naše spotřebitelské chování. Systém záloh bude také souviset i s nemalými změnami v odpadovém hospodářství měst a obcí či se stavebními úpravami a dalšími nezbytnými náklady na prodejnách, které by měly být výkupními místy.

Zda se tak opravdu stane, rozhodnou zákonodárci v legislativním procesu, který následuje po předložení Vládě ČR návrhu zákona o povinném zálohování z pera Ministerstva životního prostředí (MŽP) v následujících měsících. První týden v lednu skončilo meziresortní připomínkové řízení a MŽP musí nyní vypořádat více než 700 připomínek.

Dalším důležitým faktorem je vliv nového Nařízení o obalech obalových odpadech (PPWR), které právě prochází evropským legislativním procesem. PPWR obsahuje ustanovení o povinnosti zavést od roku 2029 zálohový systém pro PET lahve a hliníkové plechovky, pokud členský stát EU nevykazuje sběr minimálně 90 % těchto dvou obalů. Aktuální schválené upravené verze PPWR (Evropského parlamentu a Rady) snižují limit 90 % až na 78 %. V tomto případě limit Česko již několik let splňuje, protože jako jedna z nejlépe třídících zemí EU dosahuje míry sběru již nyní 82 % PET lahví. Výsledek evropského legislativního procesu budeme vědět za dva či tři měsíce, kdy bude hlasováno v Evropském parlamentu o finální kompromisní verzi, která vzejde z právě probíhajícího Trialogu mezi Evropskou komisí, Evropským parlament a Radou.

Zde jsou výsledky vašich odpovědí:


Pokud bude opravdu zaveden zálohový systém, přestanete nakupovat nápoje v povinně zálohovaných obalech?

ANO: 58%
NE: 42%

PROČ? (některé z vašich odpovědí):

ANO – Nechci doma skladovat nesešlápnuté PETky.

NE – Pokud potřebuji nápoj a je v plastu, koupím v plastu.

NE – Nevadí mi záloha.

ANO – Nebude se mít chtít je skladovat. Plastové lahve dávám poctivě do tříděného odpadu.

ANO – Moc práce s jejich vracením, v zahraničí většinou vyhazuji i zálohované obaly do popelnice (a čas ušetřený jejich vracením věnuji užitečnějším věcem).

ANO – Recyklace PET lahví je dostatečná i ve stávajícím systému, plastový odpad se bez PET stane ekonomicky bezcenný, recyklace PET je způsob, jak monopolizovat přístup k surovině ze strany pouze výrobců nápojů. To se netýká hliníku.


Pokud bude Váš oblíbený nápoj nabízen i v nezálohovaném obale (tetrapak, sklo, nápojové sáčky apod), tzn. ne v PET lahvi nebo hliníkové plechovce, budete ho preferovat oproti povinně zálohovanému obalu?

ANO: 58%
NE: 42%

PROČ? (některé z vašich odpovědí):

NE – Sklo je těžké a v ostatních obalech je omezený sortiment.

ANO – Nakupuji cestou domů, ale sešlapané PETky do kontejneru odnáším maximálně 1x za 14 dnů.

NE – Chci jedno velké dvoulitrové balení. Proto preferují plast.

ANO – Výkup plastů považují za neefektivní a neekologický.

ANO – Sklo budu určitě preferovat, nejen kvůli chuti, ale i jako podporu domácího špičkového průmyslu. Jak dokazují i úspěchy na mezinárodní scéně.

ANO – Ano, očekávám že bude levnější než v zálohovaném obalu.


Budete, v případě Vašeho rozhodnutí nekupovat nápoje v povinně zálohovaných obalech, používat svou vlastní opětovně plnící nápojovou lahev?

ANO: 35%
NE: 65%

PROČ? (některé z vašich odpovědí):

NE – Nechci se starat o něco navíc, když plastovou láhev mohu recyklovat před domem.

ANO – Dělám to i teď a budu to dělat nadále.

NE – Hygiena.

ANO – Určitě kvůli chuti.

NE – Ne, proč bych se s ní měl nosit?

NE – Vystačím se sklem a hliníkem.


V Česku je již několik let zavedeno dobrovolné zálohování. Vyhovuje Vám tento systém?

ANO: 61%
NE: 39%

PROČ? (některé z vašich odpovědí):

ANO – Protože ho nemusím využívat 🙂

NE – Blba otázka, žádné dobrovolné zálohování není.

ANO – Každý se může rozhodnout, je to svoboda.

ANO – Třídím velmi svědomitě odpad již 30 let.

ANO – Myslím, že je to dobré pro nízkou uhlíkovou stopu. 

ANO – Vůbec o něm nevím, takže ok.