POVINNOST NEBO DOBROVOLNOST?

DOTAZNÍK #13
Váš názor nás zajímá!

V předešlém dotazníku #12 jsme se věnovali povinnému zálohování.

Vaše odpovědi potvrdily, že zálohování je pro vás velmi důležité téma. Dotkne se každého z nás, kdo nakupuje balené nápoje v PET lahvích a hliníkových plechovkách a změní naše spotřebitelské chování. Systém záloh bude také souviset i s nemalými změnami v odpadovém hospodářství měst a obcí či se stavebními úpravami a dalšími nezbytnými náklady na prodejnách, které by měly být výkupními místy.

Zda se tak opravdu stane, rozhodnou zákonodárci v legislativním procesu, který následuje po předložení Vládě ČR návrhu zákona o povinném zálohování z pera Ministerstva životního prostředí (MŽP) v následujících měsících.

Dalším důležitým faktorem je vliv nového Nařízení o obalech obalových odpadech (PPWR), které právě prochází evropským legislativním procesem. PPWR obsahuje ustanovení o povinnosti zavést od roku 2029 zálohový systém pro PET lahve a hliníkové plechovky, pokud členský stát EU nevykazuje sběr minimálně 90 % těchto dvou obalů. Aktuální navrhované pozměňovací návrhy k PPWR snižují limit 90 % na 85 %. V tomto případě je Česko na velmi dobré cestě, protože jako jedna z nejlépe třídících zemí EU dosahuje míry sběru již nyní 82 %. Výsledek evropského legislativního procesu budeme vědět nejdříve na konci listopadu, kdy bude probíhat hlasování o kompromisních pozměňujících návrzích na plénu Evropského parlamentu. Výsledky hlasování a finální verzi PPWR by následně měla posvětit Rada.

Mezi vašimi odpověďmi v předešlém dotazníku bylo často zmíněno, v souvislosti se zálohami, omezení spotřeby zálohovaných balených nápojů z různých důvodu – skladování prázdných obalů, nutnost jejich převážení spojená se zvýšenými náklady na dopravu apod.

  Pokud bude opravdu zaveden zálohový systém, přestanete nakupovat nápoje v povinně zálohovaných obalech?
  AnoNe
  Pokud bude Váš oblíbený nápoj nabízen i v nezálohovaném obale (tetrapak, sklo, nápojové sáčky apod), tzn. ne v PET lahvi nebo hliníkové plechovce, budete ho preferovat oproti povinně zálohovanému obalu?
  AnoNe
  Budete, v případě Vašeho rozhodnutí nekupovat nápoje v povinně zálohovaných obalech, používat svou vlastní opětovně plnící nápojovou lahev?
  AnoNe
  V Česku je již několik let zavedeno dobrovolné zálohování. Vyhovuje Vám tento systém?
  AnoNe
  Děkujeme za Vaše odpovědi. Výsledky dotazníku sledujte na naši webové stránce: www.obaly21.cz.