NEUSTÁLÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ZPŮSOBUJÍ ZMAŘENÉ INVESTICE

DOTAZNÍK #7
Váš názor nás zajímá!

Výrobci potravin, nápojů, kosmetiky, farmacie a dalších balených výrobků řeší neustálý maraton legislativních změn. Musí dodržovat Zákon o rozšířené odpovědnosti výrobce (EPR),  přísné hygienické normy nebo požadavky na recyklovatelnost používaných obalů. Než jeden nový zákon začne platit a mohou podle něj přizpůsobit svou výrobu, je už připraven další návrh zákona, který mění jen několik měsíců nové předpisy. Konkrétním případem je tři měsíce platný Zákon o zákazu jednorázových plastů (SUP), který nyní mění před dvěma měsíci předložené Nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR). Výrobci neví, kam tedy přesně směřovat jejich stávající a budoucí investice a inovace. Do svých výrobních technologií, nových produktů a obalů investovali v posledních letech obrovské částky a nyní, kvůli návrhu nového nařízení, se stávají jejich investice zmařenými.

Značná část populace používá pro výrobu kávy nebo čaje jednorázové plastové nebo hliníkové kapsle. Výroba nápojů z nich je v nápojových přístrojích uživatelsky pohodlná, výrobci povinně platí poplatky za zajištění sběru a recyklace kapslí v rámci EPR. Zavedli také sběrná místa pro použité nápojové kapsle.

Ovšem oblíbeným plastovým a hliníkovým kapslím zřejmě bude konec. Nové nařízení PPWR chce, aby byly biodegradabilní a kompostovatelné, tzn. buď z papíru nebo z biodegradabilního plastu. Zmíněný, teprve krátce platný zákon SUP, přitom zakazuje jednorázové plastové výrobky z oxo-plastů. Výjimku mají pouze bioplasty z přírodních, chemicky neupravených polymerů. Ovšem tyto chemické neupravené bioplasty nemají bez aditiv vlastnosti podobné klasickému plastu a nemůžou spolehlivě potravinu uchránit před vnějšími vlivy. Jsou nepoužitelné pro nápojová zařízení, kde prochází horkou vodou a párou. U verze papírové kapsle lze uvažovat o speciálním papíru zřejmě také s aditivy, který by uměl nahradit vlastnosti klasického pevného plastu nebo hliníku. Pokud jste již někdy použili kapsle z měkkých ekoplastů nebo papíru, můžete si být jisti, že kapsle vám v zařízení zůstane zaseknutá a musíte ji manuálně odstranit třeba vařečkou.

  Preferujete nápojové kapsle z dobře recyklovatelného plastu nebo hliníku před variantami z biodegradabilního materiálu?
  AnoNe
  Další nečekanou změnou tři měsíce platného zákona SUP je posunutí hranice minimálního sběru plastových nápojových lahví. SUP nařizuje od roku 2029 minimální sběr 90 %, a to pouze u plastových nápojových lahví. Ovšem návrh Nařízení PPWR navrhuje posunutí tohoto cíle o 3 roky dříve, tj. od roku 2026 a přidává k tomu navíc kovové nápojové obaly. U plastových lahví Česká republika již nyní splňuje daný cíl na 82 %, patří mezi země EU s nejlepším sběrem a vynaložila v posledních letech nemalé finanční prostředky, aby dosáhla nejpozději v roce 2029 sběru 90 %. Rychle navrženou legislativní změnou tak budou opět investice zmařeny, a navíc můžeme očekávat další obrovské náklady státu na zavedení povinného zálohování. PPWR totiž navrhuje, že pokud nedosáhneme v r. 2026 úrovně sběru 90 %, pak musíme od roku 2029 povinně tyto nápojové obaly zálohovat.
  Souhlasíte s touto legislativní retroaktivní změnou, která nařizuje povinné zálohování?
  AnoNe
  Prevence vzniku obalového odpadu, to je jedno z dalších sporných témat nového nařízení PPWR. Každý členský stát EU musí snížit množství obalového odpadu o 5 % do roku 2030, o 10 % do roku 2035 a o 15 % nejpozději do roku 2040. Zde ovšem vzniká znevýhodnění států, které produkují nízké množství obalových odpadů. Eurostat potvrzuje, že země s vyšší úrovní HDP mají také vyšší produkci obalových odpadů a naopak. Česko patří mezi země s nižší produkcí. Pokud by země EU měly snížit své obalové odpady procentním poměrem, pak jsou země s nižším objemem obalových odpadů diskriminovány. Správně by mělo být požadováno maximální váhové množství na obyvatele, aby byly všechny státy stejně motivovány.
  Měli bychom přijmout navrhované procentní limity obalového odpadu?
  AnoNe
  Děkujeme za Vaše odpovědi. Výsledky dotazníku sledujte na naši webové stránce: www.obaly21.cz.