NEUSTÁLÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ZPŮSOBUJÍ ZMAŘENÉ INVESTICE

DOTAZNÍK #7
Váš názor nás zajímá!

Výrobci potravin, nápojů, kosmetiky, farmacie a dalších balených výrobků řeší neustálý maraton legislativních změn. Musí dodržovat Zákon o rozšířené odpovědnosti výrobce (EPR),  přísné hygienické normy nebo požadavky na recyklovatelnost používaných obalů. Než jeden nový zákon začne platit a mohou podle něj přizpůsobit svou výrobu, je už připraven další návrh zákona, který mění jen několik měsíců nové předpisy. Konkrétním případem je tři měsíce platný Zákon o zákazu jednorázových plastů (SUP), který nyní mění před dvěma měsíci předložené Nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR). Výrobci neví, kam tedy přesně směřovat jejich stávající a budoucí investice a inovace. Do svých výrobních technologií, nových produktů a obalů investovali v posledních letech obrovské částky a nyní, kvůli návrhu nového nařízení, se stávají jejich investice zmařenými.

Značná část populace používá pro výrobu kávy nebo čaje jednorázové plastové nebo hliníkové kapsle. Výroba nápojů z nich je v nápojových přístrojích uživatelsky pohodlná, výrobci povinně platí poplatky za zajištění sběru a recyklace kapslí v rámci EPR. Zavedli také sběrná místa pro použité nápojové kapsle.

Ovšem oblíbeným plastovým a hliníkovým kapslím zřejmě bude konec. Nové nařízení PPWR chce, aby byly biodegradabilní a kompostovatelné, tzn. buď z papíru nebo z biodegradabilního plastu. Zmíněný, teprve krátce platný zákon SUP, přitom zakazuje jednorázové plastové výrobky z oxo-plastů. Výjimku mají pouze bioplasty z přírodních, chemicky neupravených polymerů. Ovšem tyto chemické neupravené bioplasty nemají bez aditiv vlastnosti podobné klasickému plastu a nemůžou spolehlivě potravinu uchránit před vnějšími vlivy. Jsou nepoužitelné pro nápojová zařízení, kde prochází horkou vodou a párou. U verze papírové kapsle lze uvažovat o speciálním papíru zřejmě také s aditivy, který by uměl nahradit vlastnosti klasického pevného plastu nebo hliníku. Pokud jste již někdy použili kapsle z měkkých ekoplastů nebo papíru, můžete si být jisti, že kapsle vám v zařízení zůstane zaseknutá a musíte ji manuálně odstranit třeba vařečkou.

Výsledky dotazníku #7

Preferujete nápojové kapsle z dobře recyklovatelného plastu nebo hliníku před variantami z biodegradabilního materiálu?

Bezmála 60 % respondentů uvedlo, že preferují již zavedené kapsle z dobře recyklovatelného plastu či hliníku před biologicky rozložitelnými variantami. Uvádí, že samozřejmě podporují ekologický směr, ale v tomto případě toto nepovažují za nejlepší řešení.

Ti, kteří odpověděli opačně, tedy že podporují biologicky rozložitelné varianty, většinou také doplnili, že právě kapslové kávovary vůbec nevyužívají, a to hlavně kvůli vysoké ceně kapslí a většímu množství odpadu.


Souhlasíte s legislativní změnou, která nařizuje povinné zálohování?

Je zřejmé, že tento krok není mezi našimi respondenty populární. Tři čtvrtiny z nich jsou totiž jasně proti tomu, aby došlo k této změně. Nejčastěji bylo zmiňováno, že se jedná o nedůvodný zásah do systému, který je již aktivní a funkční. Tato změna pouze vytvoří problémy a komplikace, které nebyly nutné. Taktéž je zavedení vnímáno jako zbytečná finanční zátěž na Evropskou unii a členské státy. Závěrem nelze opomenout samotnou retroaktivitu legislativy – tj. zpětnou platnost, která má potenciál narušit právní jistotu dotčených subjektů.

       


Měli bychom přijmout navrhované procentní limit obalového odpadu?

U posledního dotazu v naší anketě se respondenti neshodli – pro každou z odpovědí se rozhodla téměř přesná polovina. Na jedné straně je nepochybné, že samotné snižování odpadů je cíl, který je rozhodně ku prospěchu společnosti. Jak již však bylo zmíněno u otázky výše, problémem může být navrhovaný způsob jeho dosažení, kdy může dojít k diskriminaci jednotlivých zemí (mezi kterými je potenciálně i Česká republika) z důvodu nesprávně zvoleného hodnotícího kritéria.

       

Jeden z respondentů dále uvedl, že obaly není možné snižovat donekonečna. V některých oborech jsou totiž obaly nutností kvůli ochraně obsahu, kupříkladu ve farmacii. Na druhé straně je vytvářeno mnoho nadbytečného odpadu kvůli automatizovaným skladům a e-shopům.