BUDE VÁŠ HAMBURGER DOSTATEČNĚ HYGIENICKY BALENÝ?

DOTAZNÍK #8
Váš názor nás zajímá!

Znovu použitelné obaly – povinnost, ve které vidí nová evropská legislativa budoucnost v šetrnějším přístupu k životnímu prostředí.

Jsou opakovaně použitelné obaly opravdu tak ekologické, jak se na první pohled zdá? Prodejci rychlého občerstvení, kterých se návrh Nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR) také týká, jsou opačného názoru. A ten potvrzuje i odborná studie Kearney, která zdůrazňuje skryté environmentální náklady na udržování opakovaně použitelných obalů v čistotě. Náklady se týkají jak zvýšené spotřeby energie, chemických čisticích prostředků, tak vysoké spotřeby vody, oproti jednorázovým, avšak dobře recyklovatelným obalům.

Pozornost se obrací ale i na dodržení všech hygienických parametrů podávaného jídla. U jednorázových obalů, které jsou použity pouze jednou a pak zrecyklovány na materiál pro úplně nový obal, hrozí u opětovně použitelných, omyvatelných obalů zvýšené riziko nežádoucích bakterií nebo alergenů, protože tyto obaly bude denně používat několik desítek osob.

  Je správné, aby pro rychlé občerstvení byly povinné opakovaně použitelné obaly, vzhledem k dodržení bezpečných hygienických norem?
  AnoNe
  Sdílíte názor, že opětovně použitelné obaly budou mít vyšší environmentální náklady?
  AnoNe
  Znovu použitelné obaly budou vyrobeny převážně z plastů, protože jednorázové papírové nebude možné použít. Takto vznikne podle odborného odhadu 4 krát vyšší nárůst odpadu z plastových obalů pro stolování a až 16 krát vyšší pro jídlo sebou.
  Je tento vysoký nárůst plastových odpadů podle Vás akceptovatelný?

  AnoNe
  Děkujeme za Vaše odpovědi. Výsledky dotazníku sledujte na naši webové stránce: www.obaly21.cz.